Voor- en naschoolse opvang

Ben je ook een bezige bij en heb je voor- of naschoolse opvang nodig ?

Sabine of Leentje verwelkomen je kind op school:

  • ’s ochtends vanaf 7u
  • ’s avonds tot 18u (ook op woensdagnamiddag)

Op maandag, dinsdag en donderdag is er huiswerkbegeleiding. De leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar kunnen van 16u tot 16u45 hun huiswerk maken onder begeleiding van Leentje. De huiswerkbegeleiding gaat door in de refter.