CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

Onze school heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het Vrij CLB Wetteren. 

Elke school heeft zijn vaste onthaler, contactpersoon. De onthaler van het CLB is het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Op regelmatige tijdstippen komt zij op maandagvoormiddag naar school.

Onze CLB onthaler is Evelyne Van Durme. (evelyne.vandurme@clbwetteren.be)

Elke school heeft verschillende CLB trajectbegeleiders. Zij helpen bij een passende begeleiding van de leerling, leerkracht, ouders.

De verpleegkundige van het CLB is voor onze school Nancy Duquesne. (nancy.duquesne@clbwetteren.be) Zij staat in voor de planning van de medische consulten.

Meer info vinden jullie op de website van het CLB