Schoolraad

In de schoolraad zetelen personeelsleden, ouders en leden van de lokale gemeenschap. De schoolraad komt een viertal keer per jaar samen.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.

Bijvoorbeeld: het studieaanbod, het schoolreglement, de vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden, welzijn en veiligheid op de school,, infrastructuurwerken, het schoolwerkplan, …

De leden van onze schoolraad, voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2025 zijn:

Voor het personeel:

Leen Van Der Stricht, Nathalie De Backer

Voor de ouders:

Vaclav Desfossés, Natacha Lemmens

Voor de lokale gemeenschap:

Els Mortier, Hilde Verhoeven, Els Vernimmen

VERSLAGEN

Verslag van 14 oktober 2021