nlenfrdeitptrues

Juf Nadia gaat met pensioen na een 41-jarige carrière!

NadiaTijdens de Breughelfeesten op Overbeke in september 1980, vroegen E.H.P. Vercruyssen H. (+) en Dir. Baudewijn H. (+) aan Juf Nadia om met onmiddellijke ingang, een klasvervanging te doen in het 1ste lj. van Juffrouw Yvonne (+) in het parochieschooltje van Overbeke achter de kerk. Zo is haar definitieve loopbaan gestart in het 1ste leerjaar (later eerste graadsklas) , dit maar liefst 30 schooljaren lang. Daarna heeft Dir. Paul Huylebroeck haar de kans gegeven om over te stappen naar de zorgklas van het lager, dit 10 jaar lang tot op heden.
Juf Nadia’s woorden: “Zuster Rafaël heette me toen welkom en zei dat er mij een zware taak te wachten stond in haar “schooltje” met amper 6 leerkrachten en directie met klas. “Het schooltje” van Overbeke groeide tot een heuse “Sint-Thérésia Basisschool” , dank zij de hardwerkende en vooral gemotiveerde schoolteams tot op heden . Ik ben er echt fier op! Er is een tijd van komen , maar mijn tijd van gaan is gekomen. Ik heb altijd geprobeerd om er te zijn voor alle kinderen van de school. Mijn wens is dat het met mijn Sint-Thérésiaschool verder goed mag gaan in de toekomst, dit met veel dank aan al mijn directies, schoolbesturen, collega’s, ouders en vooral alle schoolgaande kinderen uit mijn voorbije loopbaan! Het gaat jullie goed!!!!